Croeso i System Rheoli Data Ysgolion GwE

Welcome to the GwE School Management System

Er mwyn cael mynediad i’r system mae angen creu cyfrinair. Mewnbynnwch y cyfeiriad e-bost ble derbynwyd y gwahoddiad isod ac fe anfonwn e-bost er mwyn creu cyfrinair ar gyfer eich cyfrif.

Before you can access the system you need to create a password. Please enter your email address below and we'll send you a link to confirm your email address and set a password for your account.

Mewnbynnwch eich e-bost. Enter your email.